Preah vihear issue

temple_preahvihear

ស្តីពីសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចែកចាយសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នា កម្ពុជា ថៃស្តីពីការដាក់ប្រាសាទព្រះវិហាជាបិតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកចាប់ពីខែកក្កដាទៅ។

ទីបំផុតទៅសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារបស់កម្ពុជាត្រូវបានព្រមព្រៀងដើម្បីឆ្ពោះទៅដល់ការ បញ្ជូល ក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបិតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកនៅដើមខែកក្កដាខែក្រោយនេះហើយនោះ គឺប្រទេសថៃបើតាមសេចក្តីប្រកាសរួមគឺបានព្រមព្រៀងគាំទ្រលើការបញ្ជូលប្រាសាទ ព្រះវិហាជាសម្បត្តិបិតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៣២របស់ អង្កការ យូនីស្កូនៅទីក្រុងគេប៊ែក ប្រទេសកាណាដានាដើមខែក្រោយ នេះក៏ព្រោះតែកម្ពុជាបាន ធ្វើគំនូសផែនទីបំព្រួញថ្មីមួយសំរាប់ការកំណត់តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហា ជាផែនទីដែលដាក់ បញ្ជូលតែតួប្រាសាទ ចំណែកបរិវេណទំហំប្រមាណជាងបួនគីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតនៅ ជាប់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរត្រូវទុកដោះស្រាយនៅពេលក្រោយ។ សេចក្តីប្រកាសរួមរវាង រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃ ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះមានភ្ជាប់ជាមួយនូវគំនួសផែនទី ថ្មីធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី១៨ មិថុនា ជាហត្ថលេខារបស់លោក ​​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីសុខ អាន តំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញ និងរដ្ឋាភិបាលថៃតំណាង លោក ណុប ផាដន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសថៃ សេចក្តីប្រកាសរួមលើសំណុំរឿង ប្រាសាទព្រះវិហាក៏មានហត្ថលេខាទទួលស្គាល់តំណាងអង្កាការយូនីស្កូពីទីក្រុងប៉ារីសដែរ។

រដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោក ចាន់ ផានី បានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែត ច្រំដែលៗថាការចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារបស់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងបញ្ជីបិតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក មិនពាក់ព័ន្ធនិងបញ្ហាព្រំដែនឡើយ ចំពោះបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃត្រង់ចំណុចប្រាសាទ ព្រះវិហាលើជួរភ្នំដងរែកត្រូវបានតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាទុកឲ្យគណៈកម្មាធិកាចំរុះ កម្ពុជា ថៃ ជាអ្នកដោះស្រាយរួមគ្នានៅពេលក្រោយ ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះសំណុំរឿងប្រាសាទ ព្រះវិហាត្រូវបានក្រុមអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកធ្វើការតវ៉ាដោយសំអាងថាការព្រម ព្រៀងយកប្រាសាទព្រះវិហាដែលជាកម្មសិទ្ធរបស់កម្ពុជាបញ្ជូលទៅក្នុងបញ្ជីបិតិកភ័ណ្ឌពិភព លោកអាចធ្វើឲ្យប្រទេសថៃបាត់បង់ទឹកដី ក៏ប៉ុន្តែទាំងភាគីកម្ពុជា និងថៃបានប្រកាសរួមគ្នា ធានាអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមានផលប៉ះពាល់​និងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដី ឡើយ។ (បទរាយការណ៍របស់វិទ្យុបារាំងRFI ថ្ងៃទី២០ មិថុនា ២០០៨)

ហើយចំណែកខាងក្រោមនេះជាអត្ថបទព័ត៌មានរបស់បាងកកប៉ុស្ត៏ចេញផ្សាញនៅថ្ងៃទី២១​មិថុនា ២០០៨ ស្តីពីបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហា៖

Preah Vihear White Paper to be issued

Foreign Ministry moves to silence critics of deal
POST REPORTERS

The Foreign Ministry will issue a White Paper to explain its handling of the Preah Vihear temple issue with Cambodia. Virasakdi Futrakul, the permanent secretary for foreign affairs, said the White Paper, which will be in Thai and English, is expected to be issued early next month. It will be distributed to the public once available.

He said the ministry had never changed the negotiating team, which was made up of legal experts in its dealings with Cambodia.

The team leader, Virachai Plasai, was removed as Treaties and Legal Affairs Department chief after Foreign Minister Noppadon Pattama assumed office after the general election.

”The negotiating team is still the same team. The deputy negotiator during the Unesco-brokered meeting in France [last month] was Thai ambassador Thana Duangrattana, who was the former chief of Treaties and Legal Affairs. He knows the Preah Vihear temple issues well and the borderline,” said Mr Virasakdi.

He said the Foreign Ministry was not the only agency involved in the talks with Cambodia. Other security agencies including the Royal Thai Army, the National Security Council (NSC) and the Royal Thai Survey Department also took part in the process.

”We worked like an iron fist in satin gloves. Part of the success must be credited to the military too because it worked in coordination with its Cambodian counterpart,” said the permanent secretary. He said the government had done its best to protect Thai sovereignty under the framework of existing international laws.

For the 4.6-square-kilometre overlapping zone next to the temple, Mr Virasakdi said it would be demarcated in the future as it has been included in the working plan.

”Cambodia’s registration of Preah Vihear as a World Heritage Site will not affect the borderline under the 1962 cabinet resolution and the overlapping areas will be the responsibility of the Thai-Cambodian Joint Boundary Commission to discuss further,” he said.

The Senate Committee on Foreign Affairs announced on Thursday it will ask the World Heritage Committee to postpone its consideration of the Cambodian request.

Mr Virasakdi said the World Heritage Committee only listened to government representatives and the Senate committee might be wasting its time.

Preeyanantana Rangsit, a senate member, took Mr Noppodon to task in parliament for allegedly trying to rush through the temple deal with Cambodia.

In a query raised during an upper house meeting, M.R. Preeyanantana asked why the minister endorsed the Cambodian proposal in a rush and the ministry did not bargain with Phnom Penh to make Thailand a co-host of the proposal.

The senator said the Foreign Ministry had failed to keep the public informed about Preah Vihear as required under Article 109 of the constitution.

Article 109 requires the government to inform the public about any international agreement it is planning with another country as well as seeking approval from the parliament.  Source:  www.bangkokpost.com

June 22, 2008 at 4:23 pm Leave a comment

Food as Medicine

-Headache? eat fish!

765845211_f4a0dd8ae7

Eat plenty of fish, fish oil helps prevent headache. So does ginger reduce inflammation and pain.

-To prevent stroke drink tea!

Prevent buildup of fatty deposits on artery walls with regular doses of tea. (actually, tea suppresses my appetite and keeps the pounds from invading….Green tea is great for our immune system)!

-INSOMNIA (CAN’T SLEEP?) HONEY!

honey
Use honey as a tranquilizer and sedative.

-HAY FEVER? EAT YOGURT!

yogurt1
Eat lots of yogurt before pollen season.
Also-eat honey from your area (local region) daily.

-ASTHMA? EAT ONIONS!!!!

onion
Eating onions helps ease constriction of bronchial tubes. (when I was young, my mother would make onion packs to place on our chest, helped the respiratory ailments and actually made us breathe better).

-UPSET STOMACH?  BANANAS – GINGER!!!!!
ginger

Bananas will settle an upset stomach.
Ginger will cure morning sickness and nausea.

-ARTHRITIS? EAT FISH, TOO!!

mackerel-pike-sanma
Salmon, tuna, mackerel and sardines actually prevent arthritis. (fish has omega oils, good for our immune system)

-BONE PROBLEMS? EAT PINEAPPLE!!!

pineapple
Bone fractures and osteoporosis can be prevented by the manganese in pineapple.

-BLADDER INFECTION? DRINK CRANBERRY JUICE!!!!

canning-cranberry-juice-pic
High-acid cranberry juice controls harmful bacteria.

-PREMENSTRUAL SYNDROME? EAT CORNFLAKES!!!!

cornflakes
Women can ward off the effects of PMS with cornflakes, which help reduce depression, anxiety and fatigue.

-MEMORY PROBLEMS? EAT OYSTERS!

Oyster plateau Lyon1
Oysters help improve your mental functioning by supplying much-needed zinc.

-COLDS? EAT GARLIC!

garlic2
Clear up that stuffy head with garlic. (remember, garlic lowers cholesterol, too.)

-COUGHING? USE RED PEPPERS!!

bell-pepper-9831
A substance similar to that found in the cough syrups is found in hot red pepper. Use red (cayenne) pepper with caution-it can irritate your tummy.

-BREAST CANCER?  EAT Wheat, bran and cabbage

wheatbran zelje
Helps to maintain estrogen at healthy levels.

-LUNG CANCER? EAT DARK GREEN AND ORANGE AND VEGGIES!!!

veggies_1
A good antidote is beta carotene, a form of Vitamin A found in dark green and orange vegetables.

-DIARRHEA? EAT APPLES!

apple
Grate an apple with its skin, let it turn brown and eat it to cure this condition. (Bananas are also good for this ailment)

-ULCERS? EAT CABBAGE ALSO!!!

zelje
Cabbage contains chemicals that help heal both gastric and duodenal ulcers.

-CLOGGED ARTERIES? EAT AVOCADO!

avocado-bsp
Mono unsaturated fat in avocados lowers cholesterol.

-HIGH BLOOD PRESSURE? EAT CELERY AND OLIVE OIL!!!

veggies_celery_406 ist2_4047608_olive_oil
Olive oil has been shown to lower blood pressure.
Celery contains a chemical that lowers pressure too.

-BLOOD SUGAR IMBALANCE? EAT BROCCOLI AND PEANUTS!!!

broccoli peanut

The chromium in broccoli and peanuts helps regulate insulin and blood sugar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

•Kiwi: Tiny but mighty. This is a good source of potassium, magnesium, Vitamin E &fiber. It’s Vitamin C content is twice that of an orange.

apple

•Apple: An apple a day keeps the doctor away? Although an apple has a low Vitamin C content, it has antioxidants & flavonoids which enhances the activity of Vitamin C thereby helping to lower the risks of colon cancer, heart attack & stroke.

strawberry

•Strawberry: Protective fruit. Strawberries have the highest total antioxidant power among major fruits &protects the body from cancer causing, blood vessels clogging free radicals. (Actually, any berry is good for you. They’re high in anti-oxidants and they actually keep us young………blueberries are the best and very versatile in the health field……..they get rid of all the free-radicals that invade our bodies)

oranges

•Orange: Sweetest medicine. Taking 2 – 4 oranges a day may help keep colds away, lower cholesterol, prevent & dissolve kidney stones as well as lessen the risk of colon cancer.

s_watermelon

•Watermelon: Coolest Thirst Quencher. Composed of 92% water, it is also packed with a giant dose of glutathione which helps boost our immune system.  They are also a key source of lycopene – the cancer fighting oxidant.  Other nutrients found in watermelon are Vitamin C &Potassium. (watermelon also has natural substances [natural SPF sources] that keep our skin healthy, protecting our skin from those darn suv rays)

guava

•Guava & Papaya: Top awards for Vitamin C. They are the clear winners for their high Vitamin C content. Guava is also rich in fiber which helps prevent constipation.

image

•Papaya is rich in carotene, this is good for your eyes. (also good for gas and indigestion)

tomatos-3452390

•Tomatoes are very good as a preventative measure for men, keeps those prostrate problems from invading their bodies.

Source:cleanpps-subscribe@googlegroups.com

June 20, 2008 at 6:30 pm Leave a comment

True Life | Full Episode | ‘I Live Another Life On The Web’ | Three girls explore life on the web

ម្សិលមិញខ្ញុំបានចូលទៅទំព័របស់MTVជាលើកដំបូង ហើយប្រទះនិងកម្មវិធីល្អប្លែកៗ​គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងនោះមានកម្មវិធីTrueLifeដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេ​ ដូចដែលបានដាក់បង្ហាញក្នុងឃ្លីបវីដេអូខាងលើនេះ គេបង្ហាញនៅជីវិតពិតរបស់នារីបីរូប​ដែលសំដែង​បង្ហាញ​នូវ​លក្ខណៈរបស់ពួកនាងក្នុងonline​ ដែលផ្ទុយស្រឡៈពីជីវិតពិតនៅខាងក្រៅ។​ បើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមចូលទៅទំព័ររបស់MTV.com ដែលមានកម្មវិធីប្លែកៗគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍។

June 20, 2008 at 6:21 pm Leave a comment

Chinese Food

download
Delicious????
download2 download3
download4 download5
download6 download7
download8 download9

ហាហា!!!ដល់កមើលទៅទំនងដល់ហើយដូចភ្លៅមាន់ចៀនចឹងតែសុំទោសវៃងាប់ក៏មិនញុំាដែរ។ សង្ស័យកណ្តុរនឹងចាប់ពីក្នុងផ្ទះឬពីលូក្បែៗនឹងណាស់។

June 20, 2008 at 5:59 pm Leave a comment

Magic "Fish Spa" Attracts More

ខាងក្រោមនេះជាអត្ថបទព៍ត៌មានរបស់ចិននិយាយពីការកំពុងពេញនិយមពីFishSpa​​​។ នៅក្នុងអាងទឹកតូចល្អមមួយជាមួយកូនត្រីតូចៗរាប់រយក្បាលកំពុងខាំស៊ីនៅស្បែកខូចនិងមានបញ្ហានេះជាវិធីព្យាបាលស្បែក ថ្មីតាម រយះSPA​ត្រីនេះអាចរស់នៅក្នុងស៊ីតណ្ហភាព៤៣អង្សា​​​ ពិតអស្ចារ្យមែន​ដែលអាចរស់បានក្នុងទឹកក្តើ។​ ខ្ញុំដឹងថាដូចជាមានកន្លែងមួយដែរឃើញគេផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ក្នុងកម្មវិធីEyes on Cambodia​របស់ទូរទស្សន៍ទទខ៩តែត្រីដូចអត់ច្រើនដូចក្នុងរូបនេះសោះហាង Spa នោះឈ្មោះថាលី គីម នៅម្តុំផ្សារនាគមាស។

0100810fish1

281060_94660_dfe50d4c5f_p

A girl soaks in the hot spring enjoying the “fish spa” in Huizhou, south China’s Guangdong Province. [Photo: photo.eastday.com]

A newly emerged “fish spa” is becoming fashionable in many hot spring resorts, and has attracted even more customers, all curious about this peculiar treatment.

At such a spa, many Garra Rufa, a type of small tropical fish, also nicknamed Chinchin Yu, nibble fish or simply doctor fish, are put in hot springs. As they can live and swim freely in at least 43-degree-hot waters, they are naturally used for the treatment of skin diseases in such spas.

When placed in the spa, these fish can feed themselves on the dead cells of the human body, since they only consume such cells, leaving the healthy skin of the human body to grow. The whole process is reportedly free of pain. It won’t hurt and the bather might feel a pleasant tingling on his or her skin.

The fish species are often found in the river basins in the Middle East, including Syria, Iraq, Iran and Turkey, and thus is also called Turkish Fish. It is legally protected from commercial exploitation in Turkey due to concerns over harvesting for export.

In 2006, the first Asian Doctor Fish spa resort opened in Hakone, Japan. These fish are used to clean the feet of the bathers at the spa. Recently, such spas become fashionable in resorts in China and South Korea.

Source: (http://english.cri.cn)

June 20, 2008 at 5:42 pm Leave a comment

XO Laptop redesign

XOXO_laptop_150dpi.jpg
XOXO_ebook_150.jpg

One Laptop per Child designer Yves Behar (watch his TEDTalk) shares exciting news about the top-to-bottom redesign of the XO laptop — sometimes called the “$100 laptop.” He writes:

With the XO (1.0), we pushed the boundaries of what a laptop could be by lowering the cost dramatically, being green (no heavy metals, lowest energy consumption ever), and a human-driven unique design approach.Now, with XOXO (2.0), we are challenging what a truly collaborative and creative computing experience could be … a true departure from the traditional keyboard and screen layout, a new way to interface and play with data, information and communication:

– imagine if your learning machine was an un-interrupted screen one could interface with from any direction
– imagine if it was a reading experience just like a book, and at the same time a seamless large visual tablet
– imagine if children could play board games sitting across from each other (or computer games).

The XOXO is a book, a tablet, a board…and yes, a laptop too if that is what you need. The design is still green and white, but thin, simple, and un-interrupted by keyboards, buttons, speaker holes, input devices and visible connectors. And it is soft to the touch, like a piece of luggage, everyday luggage you can take anywhere.

Planned for early 2010, the XOXO should be the next learning object of desire, from Bogota, to Istanbul, to New York.

Read more about the XO laptop and One Laptop per Child >>

XOXO_pong150dpi.jpg XOXO_share_map150dpi.jpg

Source: TEDBlog

May 22, 2008 at 10:43 am Leave a comment

Two way glass

fog_free_mirror.jpgHow can you tell when you are in a room, restroom, motel etc.
with a mirror or a 2-way glass?

Here’s how:

I thought it was quite interesting! And I know in about 30 seconds you’re going do what I did and find the nearest mirror….

Do you know how to determine if a mirror is 2-way or not?

This is not to scare you, but to make you aware. A policewoman, who travels all over the U.S. and gives seminars and techniques for businesswomen, passed this on.

When we visit toilets, bathrooms, hotel rooms, changing rooms, etc., how many of you know for sure that the seemingly ordinary mirror hanging on the wall is a real mirror, or actually a 2-way mirror (i.e., they can see you, but you can’t see them)? There have been many cases of people installing 2-way mirrors in female changing rooms. It is very
difficult to positively identify the surface by just looking at it. So, how do we determine with any amount of certainty
what type of mirror we are looking at? Just conduct this simple test:

Place the tip of your fingernail against the reflective surface and if there is a GAP between your fingernail and the image of the nail, then it is a GENUINE mirror.

However, if your fingernail DIRECTLY TOUCHES the image of your nail,
then BEWARE, FOR IT IS a 2-WAY MIRROR! “No Space, Leave the Place”

So remember, every time you see a Mirror, do the “fingernail test.” It doesn’t cost you anything. Remember: “No Space, Leave the Place”

Ladies: Share this with your girlfriends, sisters, daughters, etc.

Men: Share this with your wives, daughters, daughters-in-law, mothers, girlfriends and/or friends.

March 14, 2008 at 11:08 am 5 comments

Older Posts Newer Posts


អត្ថបទថ្មីៗ(Recent Posts)

បណ្ណសារ(Archieves)

August 2020
S M T W T F S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Counter Data