Posts filed under ‘News’

Macropinna microstoma: A deep-sea fish with a transparent head and tubular eyes

Is it real?

May 7, 2009 at 3:47 pm Leave a comment

Flickr

This is a test post from flickr, a fancy photo sharing thing.

July 16, 2008 at 11:22 am 2 comments

Preah vihear issue

temple_preahvihear

ស្តីពីសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចែកចាយសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នា កម្ពុជា ថៃស្តីពីការដាក់ប្រាសាទព្រះវិហាជាបិតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកចាប់ពីខែកក្កដាទៅ។

ទីបំផុតទៅសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារបស់កម្ពុជាត្រូវបានព្រមព្រៀងដើម្បីឆ្ពោះទៅដល់ការ បញ្ជូល ក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបិតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកនៅដើមខែកក្កដាខែក្រោយនេះហើយនោះ គឺប្រទេសថៃបើតាមសេចក្តីប្រកាសរួមគឺបានព្រមព្រៀងគាំទ្រលើការបញ្ជូលប្រាសាទ ព្រះវិហាជាសម្បត្តិបិតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៣២របស់ អង្កការ យូនីស្កូនៅទីក្រុងគេប៊ែក ប្រទេសកាណាដានាដើមខែក្រោយ នេះក៏ព្រោះតែកម្ពុជាបាន ធ្វើគំនូសផែនទីបំព្រួញថ្មីមួយសំរាប់ការកំណត់តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហា ជាផែនទីដែលដាក់ បញ្ជូលតែតួប្រាសាទ ចំណែកបរិវេណទំហំប្រមាណជាងបួនគីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតនៅ ជាប់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរត្រូវទុកដោះស្រាយនៅពេលក្រោយ។ សេចក្តីប្រកាសរួមរវាង រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃ ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះមានភ្ជាប់ជាមួយនូវគំនួសផែនទី ថ្មីធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី១៨ មិថុនា ជាហត្ថលេខារបស់លោក ​​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីសុខ អាន តំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញ និងរដ្ឋាភិបាលថៃតំណាង លោក ណុប ផាដន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសថៃ សេចក្តីប្រកាសរួមលើសំណុំរឿង ប្រាសាទព្រះវិហាក៏មានហត្ថលេខាទទួលស្គាល់តំណាងអង្កាការយូនីស្កូពីទីក្រុងប៉ារីសដែរ។

រដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោក ចាន់ ផានី បានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែត ច្រំដែលៗថាការចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារបស់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងបញ្ជីបិតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក មិនពាក់ព័ន្ធនិងបញ្ហាព្រំដែនឡើយ ចំពោះបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃត្រង់ចំណុចប្រាសាទ ព្រះវិហាលើជួរភ្នំដងរែកត្រូវបានតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាទុកឲ្យគណៈកម្មាធិកាចំរុះ កម្ពុជា ថៃ ជាអ្នកដោះស្រាយរួមគ្នានៅពេលក្រោយ ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះសំណុំរឿងប្រាសាទ ព្រះវិហាត្រូវបានក្រុមអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកធ្វើការតវ៉ាដោយសំអាងថាការព្រម ព្រៀងយកប្រាសាទព្រះវិហាដែលជាកម្មសិទ្ធរបស់កម្ពុជាបញ្ជូលទៅក្នុងបញ្ជីបិតិកភ័ណ្ឌពិភព លោកអាចធ្វើឲ្យប្រទេសថៃបាត់បង់ទឹកដី ក៏ប៉ុន្តែទាំងភាគីកម្ពុជា និងថៃបានប្រកាសរួមគ្នា ធានាអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមានផលប៉ះពាល់​និងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដី ឡើយ។ (បទរាយការណ៍របស់វិទ្យុបារាំងRFI ថ្ងៃទី២០ មិថុនា ២០០៨)

ហើយចំណែកខាងក្រោមនេះជាអត្ថបទព័ត៌មានរបស់បាងកកប៉ុស្ត៏ចេញផ្សាញនៅថ្ងៃទី២១​មិថុនា ២០០៨ ស្តីពីបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហា៖

Preah Vihear White Paper to be issued

Foreign Ministry moves to silence critics of deal
POST REPORTERS

The Foreign Ministry will issue a White Paper to explain its handling of the Preah Vihear temple issue with Cambodia. Virasakdi Futrakul, the permanent secretary for foreign affairs, said the White Paper, which will be in Thai and English, is expected to be issued early next month. It will be distributed to the public once available.

He said the ministry had never changed the negotiating team, which was made up of legal experts in its dealings with Cambodia.

The team leader, Virachai Plasai, was removed as Treaties and Legal Affairs Department chief after Foreign Minister Noppadon Pattama assumed office after the general election.

”The negotiating team is still the same team. The deputy negotiator during the Unesco-brokered meeting in France [last month] was Thai ambassador Thana Duangrattana, who was the former chief of Treaties and Legal Affairs. He knows the Preah Vihear temple issues well and the borderline,” said Mr Virasakdi.

He said the Foreign Ministry was not the only agency involved in the talks with Cambodia. Other security agencies including the Royal Thai Army, the National Security Council (NSC) and the Royal Thai Survey Department also took part in the process.

”We worked like an iron fist in satin gloves. Part of the success must be credited to the military too because it worked in coordination with its Cambodian counterpart,” said the permanent secretary. He said the government had done its best to protect Thai sovereignty under the framework of existing international laws.

For the 4.6-square-kilometre overlapping zone next to the temple, Mr Virasakdi said it would be demarcated in the future as it has been included in the working plan.

”Cambodia’s registration of Preah Vihear as a World Heritage Site will not affect the borderline under the 1962 cabinet resolution and the overlapping areas will be the responsibility of the Thai-Cambodian Joint Boundary Commission to discuss further,” he said.

The Senate Committee on Foreign Affairs announced on Thursday it will ask the World Heritage Committee to postpone its consideration of the Cambodian request.

Mr Virasakdi said the World Heritage Committee only listened to government representatives and the Senate committee might be wasting its time.

Preeyanantana Rangsit, a senate member, took Mr Noppodon to task in parliament for allegedly trying to rush through the temple deal with Cambodia.

In a query raised during an upper house meeting, M.R. Preeyanantana asked why the minister endorsed the Cambodian proposal in a rush and the ministry did not bargain with Phnom Penh to make Thailand a co-host of the proposal.

The senator said the Foreign Ministry had failed to keep the public informed about Preah Vihear as required under Article 109 of the constitution.

Article 109 requires the government to inform the public about any international agreement it is planning with another country as well as seeking approval from the parliament.  Source:  www.bangkokpost.com

June 22, 2008 at 4:23 pm Leave a comment

Be aware of these Flip Flop from China

This is very true I heard it in news from one of our local radios here that our govt has to be extra careful on these cheap imports from china especially clothes because the Chinese are using some strong but cheap chemical in their manufactures. Cheap is in- expensive and at the same time fatal.

Flip from Chinadownload.jpg

download1.jpg download3.jpg

March 14, 2008 at 10:53 am Leave a comment

Be Alart

image001.jpg

Have u ever charged ur mobile the whole night?

Have u ever keep it near by u on the bed?

if u did please changed ur habit right away for ur safty. see the picture its very bed experience.

Just a cool reminder

image002.jpg

image003.jpg

December 9, 2007 at 10:14 am Leave a comment

Cambodia Town is now on the map

khmer flag

Long Beach, known as the Cambodian capital of the United States, is believed to have the largest concentration of Cambodians outside of the home country. Some of the first Cambodians in the United States were students who attended Cal State Long Beach in the 1960s as part of an exchange program. Waves of refugees followed in the 1970s as they escaped the Khmer Rouge regime, which took the

lives of more than 1 million people. According to 2000 census figures, about 20,000 Cambodians live in Long Beach, but community leaders estimate a larger population.

Cambodia Town runs along the Anaheim corridor, from Junipero Avenue to Atlantic Avenue. There are already scores of Cambodian-run businesses on the street, including jewelry stores, restaurants, travel agencies and fabric shops.

At Monorom restaurant Tuesday, a lunchtime crowd ate Cambodian noodle soup while Khmer-language music videos played on a television. Owner Sopha Nhoung, who came to the area more than 20 years ago, said he was proud to finally be recognized.

“They have Chinatown, Koreatown, Thai Town,” Nhoung said. “We’ve been living here for a long time. We deserved this.”

Down the street at Angkorwat Art, Sopheap Samrieth said he signed a petition that supported the designation. But his main reason was to draw customers.

“It will bring more people here,” said Samrieth, as he pointed out paintings depicting the ancient temple complex of Angkor Wat in Cambodia. “It will generate more business.”

The drive to get a Cambodia Town began in 2001, when a few community members began meeting to talk about the possibility.

The leaders brought the issue to the City Council last year. Some critics expressed concerns that the designation could lure more gangs to the area and that it would exclude Latinos and African Americans.

But Cambodian leaders argued that the title would help the entire city by making the street safer and cleaner and by developing the neighborhood into a regional destination.

Naming the area Cambodia Town would also highlight immigrants’ cultural heritage and encourage youths to get involved helping their community, San said. In June, the city of Long Beach commissioned a survey that showed wide support for the cultural designation. On July 3, the City Council voted 8-1 in favor of naming the stretch Cambodia Town.

Councilwoman Suja Lowenthal, who voted for the designation, said the new name is a welcome mat for Cambodians, as well as for others who want to experience something different in Long Beach.

July 20, 2007 at 10:30 am Leave a comment


អត្ថបទថ្មីៗ(Recent Posts)

បណ្ណសារ(Archieves)

August 2020
S M T W T F S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Counter Data